Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.

Pravidla programu iBOD

Obchodní společnost VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 018 18 121 (dále jen VPIB nebo správce) pro vás připravila bonusový program iBOD, ve kterém u vybraných obchodníků získáváte za své nákupy nebo služby body iBOD, které můžete proměnit za odměny.


Obsah:Registrace do programu iBOD

Zákazníkem programu iBOD se může stát osoba starší 15 let, která provede řádnou registraci do programu na webových stránkách programu iBOD nebo přes kontaktní linku programu iBOD popřípadě přes vybraného partnera programu iBOD a udělí souhlas s pravidly programu iBOD a seznámí se se Zásadami zpracování osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD a.s. (dále jen Zákazník).

Registrací Zákazník uděluje svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu iBOD, Pravidly programu iBOD a potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD a.s.

Při registraci Zákazník musí uvést povinné kontaktní údaje, a to telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Kontaktní údaj musí být v rámci programu iBOD jedinečný. Není tedy možné stejný kontaktní údaj uvést u více iBOD účtů.

Při registraci je nutné zadat heslo, které musí obsahovat minimálně 5 znaků.

Pokud Zákazník dosud nevlastní kartu iBOD, získá ji spolu s klíčenkou po registraci do programu iBOD. Karta bude odeslána do 30 dní po registraci na kontaktní údaje uvedené při registraci. Na kartě je uvedeno jméno majitele účtu uvedené při registraci a číslo karty, které slouží jako přihlašovací jméno do systému.

Pro marketingové účely se každá osoba po dobu své účasti v programu iBOD, tedy od okamžiku registrace až do okamžiku ukončení její účasti v programu iBOD, považuje za zákazníka VPIB.


Přihlášení do programu iBOD

Do programu iBOD se Zákazník přihlašuje přihlašovacím jménem a heslem, které Zákazník uvedl při registraci. Jako přihlašovací jméno Zákazník použije 16místné číslo karty iBOD uvedené na kartě nad jménem majitele karty.

V případě, že Zákazník provedl registraci prostřednictvím některého z partnerů programu iBOD nebo pomocí papírového formuláře, použije pro první přihlášení místo hesla až 4místný bezpečnostní kód uvedený na kartě. Zákazník je poté vyzván k nastavení hesla.

V zájmu bezpečnosti je Zákazník povinen uchovávat přihlašovací údaje v tajnosti. Pokud je Zákazník komukoliv zpřístupní, pak nese odpovědnost za jejich případné zneužití. V případě, že se Zákazník domnívá, že heslo mohlo být prozrazeno, měl by heslo změnit. Heslo je možné kdykoliv změnit na webových stránkách nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Zákazník má 5 pokusů na přihlášení do systému. V případě, že přihlášení bylo neúspěšné, iBOD účet bude na 60 min zablokován. Poté má Zákazník dalších 5 pokusů na přihlášení do systému. V případě, že přihlášení bylo neúspěšné, iBOD účet bude na 24 hodin zablokován.

Pokud Zákazník nezná přihlašovací údaje například z důvodu ztráty karty iBOD nebo zapomněl heslo, bude postupovat dle instrukcí na webových stránkách nebo kontaktní lince iBOD.

V případě ztráty karty bude Zákazník na kontaktní lince identifikován náhradním způsobem. Na webových stránkách zašle žádost o vystavení nové karty iBOD přes kontaktní formulář, nebo musí kontaktovat linku iBOD. Zákazník se na webových stránkách nemůže bez čísla karty nebo bez EAN kódu karty přihlásit.

V případě zapomenutí hesla bude Zákazník na kontaktní lince identifikován náhradním způsobem a bude vyzván k nastavení nového hesla. Na webových stránkách iBOD zvolí Zákazník možnost zapomenuté heslo, zadá přihlašovací jméno a systém odešle e-mailovou zprávu s aktivním odkazem pro změnu hesla.


Sbírání ibodů

Zákazník získává ibody (dále jen body) za transakce u partnerů programu iBOD. Pravidla přípisu bodů se řídí platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince iBOD.

Za podmínky, že předloží kartu nebo klíčenku iBOD v kamenném obchodě nebo v e-shopu u partnerů iBOD, Zákazník získává automaticky body na svůj iBOD účet. Body se sbírají i na neregistrovaný iBOD účet. Po registraci iBOD účtu bude mít body Zákazník k dispozici.

Zákazník sbírá body také za služby odebírané u vybraných partnerů programu iBOD. Pravidla přípisu bodů se řídí platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince iBOD.

Aby Zákazník získával body i za služby od vybraných partnerů, je nutné provést aktivaci jednotlivých partnerů. Aktivaci je možné provést jak na webových stránkách, tak na kontaktní lince programu iBOD. Pro aktivaci je nutné znát aktivační kód a další identifikační údaj. Aktivační kód Zákazník získá u daného partnera.

V případě vrácení zboží nebo kladně vyřízené reklamace služby budou body z účtu odečteny ve stejné výši, jakou Zákazník získal za nákup nebo využití služby. V případě záporného zůstatku na účtu budou oproti těmto mínusovým bodům započteny nově připsané body za další zúčtovací období, a to až do jeho úplného vyrovnání.

Platnost každého bodu je 24 měsíců a začíná běžet dnem přípisu bodu na iBOD účet. Doba platnosti bodu není ovlivněna datem registrace.

Zákazník může body darovat jinému Zákazníkovi programu iBOD. Darování bodů je možné provést na webových stránkách nebo na kontaktní lince programu iBOD. Darovat je možné maximálně 10 000 bodů za rok a lze provést maximálně 12 převodů za rok. Přijmout je možné maximálně 40 000 bodů za rok a maximálně 12 převodů bodů za rok, přičemž rok se počítá od dne provedení převodu nebo přijetí bodů. Nelze darovat body již darované a body získané z marketingových akcí Programu iBOD. 24měsíční platnost převedených bodů se nemění. Při darování bodů budou odečteny body s nejstarší platností. Obdarovaný Zákazník má možnost darované body před jejich využitím vrátit v plné výši.

Reklamovat body je možné 3 měsíce od data provedení transakce. Počítá se od prvního dne následujícího měsíce.

Sbírá-li Zákazník body na dočasnou kartu, je nutné ji registrovat do data uvedeného na její zadní straně. Po registraci bude Zákazníkovi zaslána plastová karta, na kterou převedeme již nasbírané body. Po uplynutí platnosti dočasné karty již nelze dočasnou kartu zaregistrovat a využít body touto kartou nasbírané.


Výběr odměny

Za nasbírané body lze získat odměny z katalogu odměn programu iBOD. Katalog odměn je uvedený na webových stránkách programu iBOD. Seznam odměn je možné získat i na kontaktní lince programu iBOD. Popis a zobrazení odměn uvedených v katalogu odměn mají pouze informativní charakter.

Odměny je možné hradit v bodech popřípadě na webových stránkách kombinací bodů a doplatku v Kč. Kombinace jsou předem nastaveny a je možné vybrat z několika variant. Jedna varianta je vždy úhrada pouze v bodech, další varianty jsou kombinací bodů a doplatku v Kč. Pokud Zákazník zvolí variantu s doplatkem, bude doplatek realizován jako platba kartou přes online platební rozhraní České spořitelny. Po úspěšném dokončení platby bude možné dokončit objednávku odměny.

Ke každé objednávce odměny zasílané poštou nebo jinou zásilkovou službou může být účtováno poštovné a balné. Poštovné a balné je možné hradit v Kč nebo v bodech na webových stránkách programu iBOD. Na kontaktní lince programu iBOD je možné poštovné a balné hradit pouze v bodech.

Při výběru odměny budou odečteny body s nejstarší platností.

Zásilka bude zaslána na adresu zvolenou při objednávce.

Zákazník nemůže objednávku odměny jednostranně zrušit ani změnit.

Zásilka bude odeslána do 14 dní od data objednání. Pokud zboží není na skladě z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo vyšší moci, bude Zákazníkovi nabídnuta alternativní odměna nebo vráceny vynaložené prostředky.

Zboží zaslané poštou nebo jinou zásilkovou službou, které nebude vyzvednuto v termínu uvedeném na oznámení pošty nebo jiné zásilkové společnosti, bude vráceno odesilateli. Na žádost Zákazníka je možné do 5 pracovních dní od data vrácení zásilku opětovně odeslat. Poštovné a balné bude v tomto případě opakovaně účtováno. Po uplynutí lhůty na opakované zaslání nebude zásilka již k dispozici.

Body a doplatek jsou po uplynutí lhůty automaticky vráceny na iBOD účet Zákazníka, ze kterého byla provedena platba odměny.

Pokud si Zákazník objedná odměnu formou iKUPONU, bude mu doručen emailem nebo sms zprávou na kontaktní údaj zadaný při objednávce nejpozději do 24h od provedení objednávky, standardně během několika minut. iKUPON je nutné uplatnit v době jeho platnosti a dle pravidel, které jsou uvedeny v iKUPONU. Pro uplatnění na prodejně je standardně nutné předložit iKUPON vytištěný, není-li v pravidlech uvedeno jinak. Pokud nebude iKUPON uplatněn v době jeho platnosti, ztrácí Zákazník na odměnu nárok.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí, že:

  • hodnota iKUPONU se Zákazníkovi nevyplácí v penězích, a to ani v případě iKUPONU na nominální hodnotu
  • iKUPON ani jeho část nelze směnit za hotovost
  • v případě, že je k úhradě Produktu užita hodnota iKUPONU vyšší, než je závazek Zákazníka k úhradě, částka rozdílu se nevyplácí Zákazníkovi

V případě, že Zákazník je Správcem rodiny, může čerpat body na výběr odměn v maximální výši součtu všech přiřazených účtů. Body za objednanou zásilku budou odečteny rovnoměrně k výši zůstatku na jednotlivých účtech dle vzorce: (body Zákazníka * celková hodnota objednávky) / body rodiny.


Čerpání bodů u partnerů programu

Zákazník může uplatnit získané body na e-shopech či kamenných provozovnách vybraných partnerů programu iBOD.

Seznam partnerů, u kterých lze uplatnit nasbírané body, je uvedený na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Pravidla čerpání bodů se řídí platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Možnost čerpání bodů je automaticky umožněna všem Zákazníkům programu iBOD. Při platbě body může být vyžadováno zadání PIN kódu. Zákazníkům, kteří si nenastavili vlastní PIN kód, je automaticky nastaven PIN kód, který je shodný s bezpečnostním kódem uvedeným na kartě.

V zájmu bezpečnosti je Zákazník povinen uchovat PIN kód v tajnosti. Pokud jej Zákazník komukoliv zpřístupní, pak nese odpovědnost za jeho případné zneužití. V případě, že se Zákazník domnívá, že jeho PIN mohl být prozrazen, měl by ho změnit. Nastavený PIN kód může Zákazník kdykoliv změnit na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

PIN kód nastavený Zákazníkem musí být 4místné číslo a nesmí obsahovat vzestupnou či sestupnou řadu číslic ani stejné číslice (např. 1234, 7777).

Zákazník může možnost čerpání bodů kdykoliv deaktivovat na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.


Komunikace na Zákazníky programu iBOD

Zákazníkům programu iBOD můžeme zasílat prostřednictvím e-mailu, sms zprávy či dopisem sdělení týkající se programu iBOD, informace o marketingových akcích programu iBOD a partnerů programu iBOD a také informace o zákazníkem nasbíraných a čerpaných bodech, tzv. eVýpis. VPIB je oprávněna pozastavit zasílání informace o Zákazníkem nasbíraných a čerpaných bodech, tzv. eVýpis, v případech, kdy bodový zůstatek Zákazníka je nižší než 200 bodů.

Zákazník může zasílání těchto informací kdykoliv zrušit na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Informace o marketingových akcích programu iBOD a partnerů programu iBOD naleznete rovněž na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.


Ukončení účasti Zákazníka v programu iBOD

Účast Zákazníka v programu iBOD může být ukončena na základě žádosti Zákazníka o odregistrování z programu iBOD. Do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po potvrzení žádosti Zákazníka o odregistrování dojde ke zrušení iBOD účtu Zákazníka a výmazu všech jeho nevyužitých bodů získaných v programu iBOD. V případě, že měl iBOD účet v čase odregistrování záporný stav, bude požadováno doplacení hodnoty záporných bodů penězi.

VPIB má dále možnost kdykoliv ukončit účast Zákazníka v programu v případě porušení pravidel programu iBOD Zákazníkem nebo pokud Zákazník přestane splňovat podmínky nutné pro registraci Zákazníka v programu iBOD.


iBOD karta

Zákazník se zavazuje iBOD kartu chránit před ztrátou či zneužitím. Za případné škody způsobené ztrátou či zneužitím karty odpovídá Zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že na kartě jsou uvedeny jeho osobní údaje. Zákazník bere na vědomí, že užitím karty identifikuje provedené transakce ve vztahu ke své osobě a poskytuje informace správci osobních údajů.


Reklamace odměny

Reklamaci odměn objednaných z katalogu odměn je možné podat na webových stránkách přes kontaktní formulář, na kontaktní lince programu iBOD nebo prostřednictvím společnosti s poštovní licencí.

Odměny, které je možné vrátit do 14 dnů od data doručení bez udání důvodu, musí být vráceny nepoškozené a v originálním obalu.

Doklad, který je součástí každé zaslané zásilky, musí být vždy zaslán spolu s reklamovanou odměnou.

Poštovné za zaslání reklamované zásilky platí vždy odesilatel. V případě uznání reklamace bude Zákazníkovi poštovné kompenzováno přípisem 360 bodů.


Rodina

Zákazník může založit rodinný iBOD účet (dále též rodina) tím, že přizve další Zákazníky programu iBOD podle instrukcí uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo dle instrukcí operátora na kontaktní lince programu iBOD. Pokud pozvaní pozvánku přijmou, stávají se členy rodiny.

Do rodiny je možné pozvat pouze registrované Zákazníky v programu iBOD. Jeden iBOD účet může být součástí pouze jedné rodiny. Jedna rodina může sdružovat maximálně 5 účtů (1 Správce a 4 členové).

Správce rodiny má možnost disponovat s body všech členů své rodiny a má přehled o jejich stavech účtů.

Členové rodiny vidí pouze své transakce a mohou disponovat pouze body na svém účtu.

Odstoupení z rodiny může člen rodiny provést kdykoliv na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Správce může jmenovat Správcem jiného člena rodiny. V případě, že správce rodiny zruší účast v programu iBOD, rodina zaniká.


Ostatní ujednání

Tato pravidla programu iBOD platí od 1. 12. 2018.

Pravidla programu iBOD je možné jednostranně měnit nebo upravovat s tím, že vás o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti budeme informovat nejméně 30 dní před účinností změny nebo úpravy zveřejněním na webových stránkách programu iBOD.

Zásady zpracování osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD naleznete zde.