Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


Zákazník, je-li spotřebitelem, má možnost se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na pověřený orgán, a to podle příslušné kategorie služeb.

Obecným orgánem je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz
Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/, příslušné formuláře na www.adr.coi.cz/cs/form.

Pro oblast služeb elektronických komunikací a poštovních služeb je pověřeným orgánem:
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 58/219
190 00 Praha 9, Vysočany
Web: www.ctu.cz
Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na wwww.ctu.cz/ochrana-spotrebitele, příslušné formuláře pak na wwww.ctu.cz/formulare.

Pro oblast finančních služeb je pověřeným orgánem finanční arbitr:
Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
Web: www.finarbitr.cz
Bližší informace jsou k dispozici na http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html, příslušné formuláře na www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/formulare.html